ocelárna struska oheň ocelárna struska oheň


Struska

Struskou označujeme hrubozrný materiál černého zabarvení s ostrými hranami a skelným leskem. Se struskou se můžeme setkat témeř všude - třeba ve stavebnictví a při údržbě chodníku v zimním období.

Vznik strusky

Struska vzniká během výroby oceli, tavení a rafinaci kovů, spalování uhlí, různých odpadů, dřevní hmoty a spontánně při vývěru lávy.

Použití strusky

Struska je často považována za nechtěný produkt, nicméně je dále hojně využívána ve stavebnictví.

Struska jako stavební materiál

Recyklovaná struska má mnoho dalších využití. Vhodným stavebním materiálem je granulát vysokopecní strusky: vyznačuje se dokonalou hydraulickou vlastností, přidává do cementu a do struskových tvárnic. Rovněž se osvědčily jiné druhy strusek jako plnidlo cihlářských pálených výrobků, kde příměs struskyzvyšuje odolnost proti tahu, tlaku, nárazu a povětrnostním vlivům.

Recyklace strusky

Nežádanou příměsí strusky je síra, která se odděluje chemickou reakcí taveniny strusky s karbidem vápníku.

Mnohdy bývá struska vlhčena, aby se zabránilo přílišnému prášení při manipulaci. Dodatečná vlhkost může negativně ovlivnit rychlost reakce, třeba tuhnutí betonu, kde nedochází k opětovnému sušení betonové směsi.

Struska se zbytky fosforu je používaná k výrobě fosfátového hnojiva, známého pod názvem thomasova moučka.

Čistá struska, bez síry, zdraví nebezpečných látek a znovu využitelných kovů, je již plně recyklována a využita ve stavebnictví.

Další praktické využití strusky

  • použití v dopravní a inženýrské výstavbě
  • součást stabilních podkladů vozovek
  • složka při budování podkladových vrstev
  • výstavba náspů, zásypů a obsypů
  • posypový materiál pro zimní údržbu komunikací

Kde vzít strusku?

Struska je prodávána a distribuována jako stavební materiál pro další využití. Vhodným dodavatelem v okolí Ostravy je Autodoprava Jiří Wojnar, jenž odebírá strusku především ze struskárny Mittal Steel Ostrava, a.s.